0838.456.678

Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
300
Quy mô:
90.663 m2
Mật độ xây dựng:
90
3