0838.456.678

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đang Mở Bán
Giá: 40-50
 • Số căn hộ: 262
 • Mật độ xây dựng: 90%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Bán
Giá: 13tr-30tr
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 90
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: ~ 50% – 80%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 41%
3